MS MÅLØV STILLADS
v/JAN BRUUN PEDERSEN
MÅLØV STATIONSPLADS 6 * 2760 MÅLØV
TLF.: 21 69 78 48 * FAX: 44 65 57 10 * E-MAIL: ms@msstillads.dk
UDLEJNING OG MONTAGE AF STILLADS,
RULLESTILLADS OG LIFTE.

STILLADSER TIL ALLE FORMÅL - STORE SOM SMÅ.
TOTALE OVERDÆKNINGER MED PLASTIK/AQVAPLADER.

GRATIS TILBUD
* RÅD OG VEJLEDNING
Klik for at læse mere om Måløv Stillads
Klik på billede for at læse mere.
  Skorstensstillads til 3 skorstene.